ඇමති රාධක්‍රිෂ්නන් ඉල්ලා අස්වීමේ සූදානමක් !

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් 750කින් වැඩි කරීම ගැන එකඟ නොවන බවත් එම වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරීමට රජය මැදිහත් නොවුනොත් තමන් සිය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් වන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී.රාධක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසයි.
නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේබව සඳහන් කළේය.

ඔවුන් විසින් ඉල්ලා සිටින්නේ වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරීම බවත් එය ආණ්ඩුව මඟින් හෝ වැඩි කිරීමට පියවර ගත යතු බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී. රාධක්‍රිෂ්නන් මහතා පෙන්වා දෙයි.
gossip lanka