මෙය ‘ආවා රාජ්‍ය’යි.. බලය ඇත්තේ අපට පමණයි.. යාපනයේ වීදි පුරා ලියති

යාපනය චෙම්මිණි ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන මාර්ග ඇතුලු මාර්ග කිහියක ආවා කල්ලිය විසින් ආවා රජ්‍ය යනුවෙන් ලියා ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීන් පැවසූහ.

රාත්‍රී කාලයේදී කිසියම් පිරිසක් විසින් රහසිගතව මෙසේ මාර්ග පුරා ලියා ඇති අතර එසේ ලියන ලද පුද්ගලයින් කව්රුන්දැයි යන්න කිසිවෙක් නොදුටු බවද ප්‍රදේශ වාසීන් විසින් පොලීසියට පවසා ඇත.

ආවා 001 රාජ්‍ය ලෙසටත් බලය ඇත්තේ තමන්ට පමණක් බවත් යන වැකි මාර්ග පුරා ලියා ඇති අතර ඒ පිළිබඳව පරික්ෂණ සිදු කරන යාපනය පොලීසිය කියා සිටියේ මාර්ගයෙ ඇති සී.සී.ටී.වී උපයෝගි කරගනිමින් මාර්ගයේ ලියන ලද පිරිස් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පියවර ගන්නා බවටය.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ