බොරැල්ලේ OIC හැප්පුව වාහනේ හොර එකක් ?

කොළඹ නගරයේ මාර්ගවල ධාවනය වන ඩිෆ‍ෙන්ඩර් රථ විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කරන්නට පොලිස් රථවාහන අංශයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඊට මුල්වී ඇත්තේ ආරක්ෂක අංශවල වෙන්දේසිවලින් මිලදී ගන්නා අබලි රථවල අංක සහ ලියාපදිංචි තොරතුරුවලින් මේ වන විට ඩිෆ‍ෙන්ඩර් රථ රැසක් ධාවනය වන බවට තොරතුරු පොලිසියට ලැබී තිබීම බව පැවසේ.

බොරැල්ල පොලිසියේ රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අනතුරට ලක්කළ ඩි‌ෆෙන්ඩරය ද එවන් ඩිෆ‍ෙන්ඩරයක් බව මේ වන විට අනාවරණය වී ඇති බවද වාර්තා වේ.

මුලින්ම කොළඹින් ආරම්භ කෙරෙන මෙම මෙහෙයුම පසුව වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවලද සිදු කිරීමට පොලිසිය බලාපොරොත්තු වන බවද මෙම නිලධාරියා තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව පොලිස් ගිනි නිවන සහ ගිලන් රථවල භාවිත කෙරෙන නිල් සහ රතු පැහැති විදුලි ආලෝකය ඉදිරිපස රඳවාගෙන යන වාහන සම්බන්ධයෙන්ද විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බව සඳහන් කළ මෙම නිලධාරියා ඒ සඳහාද වැඩපිළිවෙළක් යොදා ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.