ග‍්‍රාම සේවකයන් ඉතිහාසයේ මුල් වරට අද රට පුරා වර්ජනයේ !

වෘත්තීය ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් රට පුරා ග‍්‍රාම නිලධාරීවරුන් අද දිනයේ වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයක නිතර වෙති.

ශ‍්‍රී ලංකා එක්සත් ග‍්‍රාම නිලධාරි සංගමය සදහන් කරන්නේ අද දිනයේ ලෙඩ නිවාඩු දමා මෙම වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය සිදු කරන බවයි.

එමෙන්ම අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ආසන්නයේදී විරෝධතාවයක්දැ පැවැත්වීමට නියමිතය.

සිය සේවාවට බලපාන ගැටලු 17ක් සදහා මෙතෙක් විසදුම් ලබා නොදීමට විරෝධය පල කරමින් අද දිනයේ මෙම වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයේ යෙදන බවත් ග්‍රාම නිලධාරී වර්ජනයක යෙදෙන්නේ ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට බවත් සංගමය කියා සිටී.