ගුවනින් මල් දමමින් මාකදුරේ මධුෂ්ගේ පියාගේ අවමගුල සංවිධානය කල අය අත්අඩංගුවේ !

මාකදුරේ මධුෂ්ගේ පියාගේ අවමංගල උත්සවය සංවිධානය කරන ලද කැලුම් ඉන්දික හෙවත් ‘කැලුමා’ පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පන්නිපිටියේ ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් සොරකම් කරන ලද කෝටි 700ක දියමන්තිය පානදුර ප‍්‍රදේහයේ නිවසකින් සොයාගත් අවසතාවේ ඒ සමග මෙම පුද්ගලයාද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ගුවනින් මල් ඉසින ලද මධුෂ්ගේ පියාගේ අවමංගල උත්සවය සංවිධානය කරන ලද්දේ මෙම පුද්ගලයා විසින් බව ප‍්‍රශ්න කිරීම්වලදී හෙලිව ඇත.