අයවැය යෝජනා කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට නම් ආණ්ඩුවට සල්ලි අච්චු ගහන්න වෙයි - වෙල්ගම

අයවැය යෝජනා කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට නම් රජයට අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් අච්චු ගැසීමට සිදුවනු ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර කුමාර වෙල්ගම මහතා ඊයේ (07 වැනිදා) සඳහන් කළේය.

අයවැය හිඟය වැඩි වීම යහපත් තත්ත්වයක් නොවන බවද හෙතෙම කීවේය.

 රජයේ සේවකයන්ගේ සහ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ දීමනා ඉහළ දැමීම ඇතුළු සාධනීය යෝජනා ද මෙවර අයවැය තුළ දක්නට ඇතැයි කී වෙල්ගම මහතා ඒවා කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට හැකි නම් හොඳ වැඩක් යැයි ද පැවසීය.

දිවයින