ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගම හරහා ඩොලර් මිලියන ගනනක වංචාවකට මුදල් ඇමති මංගල සමරවීරගෙන් අයතා පත්වීම්...OTI සමාගම අසාදු ලේඛනයෙනුත් ඉවතට ...

වර්තමානයේ ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ LPG ගෑස් සැපයුම් කරු වන OTI (ඕමාන් ට්‍රේඩිං ඉන්ටර්නැෂනල් ) සමාගමේ බලය ලත් දේශීය නියෝජිතයා වශයෙන් 2018 වසර දක්වාම ක්‍රියාකල ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ් ) මහාතා ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත්කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි . මේ හරහා LPG ගෑස් ආනයනයේදී විශාල වශයෙන් වංචා සිදුවිය හැකි අතර OTI සමාගමට පමණක් අයතා වාසි ලැබීමද නොවැලැක්විය හැකිබව පරම සත්‍යයකි.


මීට ඉහත ගෑස් සැපයීමේදී දැක්වූ අසමත් බාවයන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිසාවෙන් ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් OTI සමාගම අසාදු ලේඛන ගතකර තිබූ අතර මෙම රජය යටතේ නැවතත් OTI සමාගම අසාදු ලේඛනයෙන් ඉවත් කර ටෙන්ඩර් සදහා නැවත වරක් ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා විසින්ම 24.01.2019 දාතමින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් 2019/2020 සඳහා වූ LPG ගෑස් ටෙන්ඩරය OTI සමාගම වෙත ලබාදී තිබේ.

දැනට  LPG ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 350,000 ක් පමණ වාර්ෂිකව ආනයනය කරන අතර ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 3542 ක පමණ මුදලක් රජය වාර්ෂිකව වැය කරයි.

සැපයුම් ඒකාධිකාරය OTI සමාගමට ලබාදීම මගින් අති දැවන්ත කොමිස් වංචාවක් කිරීමට මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර කැසකවන අතර ඒ සඳහා වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉවත් කර OTI සමාගමේ 2018 වසර දක්වාම බල‍යලත් දේශීය නියෝජිතයා වශයෙන් කටයුතු කල ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ්) සහ මංගල සමරවීරගේ හෙන්චයියන් කිහිපදෙනකු පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය  අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර තොරතුරු අපවෙත අනාවරණය කරසිටී.

ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ්) OTI සමාගමේ බලය ලත් දේශීය නියෝජිතයා බවට OTI සමාගම මගින් තම ලිපි ශීර්ෂය යටතේ ලිට්ට්‍රෝ වෙත දන්වන ලද ලිපියත්

ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ්) තමන්ගේම ලිපි ශීර්ෂයක් යටතේ තමා OTI සමාගමේ බලය ලත් දේශීය නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කරන බවට  ලිට්ට්‍රෝ වෙත දන්වන ලද ලිපියත්

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු වශයෙන් පත්කල බවට නිකුත් කරන ලද ලිපියත්

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් R H S සමරතුංග මහතා විසින් ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු වශයෙන් පත්කල බවට නිකුත් කරන ලද ලිපියත්

ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් නැවතත්  තමන්ගේ ලිපි ශීර්ෂය යටතේ මුදල් හා  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමාට ස්තූති කරමින් යවන ලද ලිපියත් මේ සමග අමුනා ඇත.