හම්බන්තොට ලොස් ඇන්ජලීස් වගේ වුණාට ගෙවල්වල වැසිකිළි නෑ - මුදල් ඇමති

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ගම් ප්‍රදේශය වන හම්බන්තොට, ලොස් ඇන්ජලීස්වල මෙන් පාරවල් සැදුවද පැයකට කාර් 5ක් වත් නොයන බවත් එහි මාළිඟා සාදා තිබුණට එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව අතුරින් ලක්ෂයකට පමණ වැසිකිළි පහසුකම් නොමැති බවත් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සිය අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටී.

ලංකාවේ ලක්ෂ 10කට වඩා ජනතාවට වැසිකිලි පහසුකම් නෑ. හම්බන්තොට පමණක් ලක්ෂයකට පමණ වැසිකිලි පහසුකම් නෑ. මොණරාගල වැසිකිලි නැති ගෙවල් 25,000ක් තිබෙනවා.

මේ වසර අවසන් වන විට වැසිකිලි පහසුකම් නැති ගෙවල්වලට වැසිකිලි ලබාදීමට රුපියල් මිලියන 4000ක් වෙන් කරනවා.

සෑම ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළවල්වල සහ දුම්රිය ස්ථානවල පිරිමි, ගැහැණු සහ ආබාධිත අයට වැසිකිලි සකස් කර ඒවා කරගෙන යෑමට පෞද්ගලික අංශයට බාර දෙනවා.

‍එමෙන්මෙම මෙවර අවයැයේදී පාසල් ළමුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ දැමීම සඳහා සියලුම පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
gossip lanka