රුපියල හමුවේ ඩොලරය බාල්දු වෙලා.. දැන් ආර්ථිකය ස්ථාවරයි.. දින 51 ආණ්ඩුවෙන් ආර්ථිකය විනාශ කලා - ඇමති මංගල

වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේ ඇමරිකා ඩොලරය හමුවේ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමක් වී ඇති බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. මේ වන විට ඩොලරය හමුවේ රුපියල 1.5%කින් ඉහල ගොස් ඇති බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.

ඔක්තොමබර් 26 වැනිදා පැවති ආණ්ඩු කුමන්ත‍්‍රණයෙන් ආර්ථිකය අස්තාවර වුවත් මේ වන විට නැවතත් ආර්ථිකය ස්ථාවර වී ඇතැයිද ඔහු සදහන් කලේය.

2019 වසර සදාහ වූ අයවැය යෝජනාවලිය පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කරමින් ඇමතිවරයා මෙම අදහස් පල කලේය.