සූත්තරෙන් කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 60කින් උස්සයි !

ආනයනික කිරිපිටි වල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතුව තිබියදී ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 60 කින් ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය ඊයේ (15) අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. ඒ අනුව රුපියල් 860කට මිල කර තිබූ ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක නව මිල රුපියල් 920 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවේ මිලද රුපියල් 25 කින් ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගි කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර, ඒ අනුව රුපියල් 345 ක්ව තිබූ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 370 දක්වා ඉහල යාමට නියමිතය.

ආනයනික කිරිපිටි සදහා මිල සුත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි තිබිණි.

කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 100කින් වැඩි කිරීමට අවසර දෙන තෙක් වරායෙන් කිරිපිටි තොග නිදහස් කර නොගන්නා බවට මීට පෙර රජයට කිරිපිටි ආනයනකරුවන් රජයට තර්ජනය කිරීමක්ද මීට පෙර සිදුකර තිබිණි.