ඇමැති නිල රථ ගැන ලේඛනයක් නැතැයි සුමන්තිරම්ගෙන් චෝදනාවක් !

ඇමැතිවරුන්ට ලබාදෙන නිල රථ සම්බන්ධයෙන් ලේඛන පවත්වාගෙන යෑම මුදල් අමාත්‍යංශය පැහැර හැර ඇතැයි රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්තිරන් මහතා චෝදනා කරයි.

මුදල් කාරක සභාව මුදල් අමාත්‍යංශ නිලධාරින් කැඳවා කළ විමසීමකදී මේ බව හෙළිදරව් වී යැයි සුමන්තිරන් මහතා කීයා සිටී.

එහිදී මෙතෙක් කල් ඇමැතිවරුන් භාවිත කළ නිල රථවල ලේඛන ගැන විමසූ නමුත් ඊට අදාළ නිශ්චිත ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට රාජ්‍ය නිලධාරින් අපොහොසත් වී යැයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටී.

ඒ අනුව ඇමැතිවරුන්ට මෙතෙක් කල් නිකුත් කළ නිල රථ සම්බන්ධයෙන් විමසා බලා වහාම ලේඛනයක් සකසන්නැයි රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාව එම නිලධාරින්ට නියෝග කළේ යැයි ද සුමන්තිරන් මහතා කීය.

විෂය භාර ඇමැතිවරයකු ඉවත් වී නව ඇමැතිවරයකු පත්වීමේදී හිටපු ඇමැතිවරයා භාවිත කළ නිල රථය වෙනුවට අලුතින්ම නිල රථයක් ලබාගැනීම ලංකාවේ ඇමැතිවරුන්ට වැළඳී ඇති රෝගයක් යැයි කී හෙතෙම හිටපු ඇමැතිවරයා භාවිත කළ නිල රථය නැවත මුදල් අමාත්‍යංශයට බාර දිය යුතු වුවත් එය බොහෝ අවස්ථාවලදී සිදු නොවන්නේ යැයි අවධාරණය කළේය.

අදාළ ලේඛන පවත්වාගෙන නොයාම නිසා ඇමැතිවරුන්ගේ නිල රථ නැවත භාරදීමේදී දූෂණයක් වීදැයි රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව විමසාබලන්නේ යැයි ද සුමන්තිරන් මහතා කීවේය.

අලුත් ඇමැතිවරුන් අලුතින් වාහනයක් ලබාගැනීමට උත්සාහ කළ ද බොහෝවිට ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙන හිටපු ඇමැතිවරයා භාවිත කළ නිල රථය ද පැරැණි නැතැයි ද එනිසා මෙම පුරුද්ද දේශපාලන පක්ෂ භේදයකින් තොරව පිටුදැකිය යුතු තත්ත්වයක් යැයි ද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

එසේ ඉවත් කරන ඇතැම් වාහන අඩුම තරමින් මාස හය හතක්වත් පාවිච්චි කර නැතැයි කී හෙතෙම එම වාහන ඇතැම්විට නිශ්චිත ලේඛන පවත්වා නොගනිමින් අදාළ අමාත්‍යාංශයේම නිලධාරියකුගේ භාවිතයට ගෙන ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇතැයි ද කීය.

ඒ අනුව මෙම අත්‍යවශ්‍ය ලේඛන කඩිනමින් සම්පාදනය කරවා ඉදිරි විමර්ශන සිදුකිරීමට රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරිපි පියවර ගන්නේ යැයි ද සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.