ජනාධිපති වැය ශිර්ෂය කැපුවත් ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ !

ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය පරාජය කිරීමට ආණ්ඩුවේ ඇතැමුන් උත්සහ කරන බවටත් එයින් කුඩු ජාවාරම මැඩලීමට බාධාවක් වන බවටත් විපක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් කරන ප්‍රකාශවල කිසිඳු පදනමක් නැතැයි ආණ්ඩුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයකු වෙත පැවසිය. විපක්ෂයේ මෙම ප්‍රකාශවලින් පෙනී යන්නේ ඔවුන්ට රාජ්‍ය අයවැයෙහි වැය ශීර්ෂයන් පිළිබදව මූලික අවබෝධයක් නොමැති බව යයි පැවසු එම අමාත්‍යවරයා, ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය තුල ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ වියදම් ඇතුලත් නොවන බවත් එය වෙනම වැය ශීර්ෂයක් බවත් කියා සිටියේය.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට වැය ශීර්ෂයන් 11ක් ඇත. ඒවා පහත පරිදී ඛෙදී ගොස් ඇත
1. ජනාධිපති වැය ශිර්ෂ-1(වැය ශිර්ෂ අංකය -අංක 1)
2. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය (වැය ශීර්ෂය-9)
(පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුලූ සියලූ ආරක්ෂ ආයතන සදහා වන වියදම් ඇතුලත් වන්නේ මෙම වැය ශිර්ෂ යටතේය)

3. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය (වැය ශිර්ෂ-3යි)

එජාප ඇතැම් පසුපෙල මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පරාජය කරනවායැයි පවසන්නේ වැය ශීර්ෂ අංක 1 දරණ ජනාධිපති යන වැය ශිර්ෂයයි. එමගින් ආරක්ෂක අංශවල වියදම් කපාහැරීමක් සිදු නොවේ.
gossip lanka