පාර්ලිමේන්තුවේ ලොක්කෙක් රජයේ මුදල් අවභාවිත කර මහා මන්දිරයක් හදයි !

පාර්ලිමේන්තුවේ සේවය කරන ඉහළ රජයේ නිලධාරියකු රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කරමින් කොළඹ නගරයේ අතිසුඛෝපභෝගී මන්දිරයක් ඉදි කිරීම් සිදුකරමින් ඇතැයි වාර්තාවේ.

කොළඹ ශ‍්‍රාවස්ති මන්දිරය ආසන්නයේ මෙම මාලිගාව ඉදි කරමින් තිබෙන්නේ යැයි ද සඳහන් වේ.

රජයේ මුදල් හිතුමතේ වියදම් කරමින් මෙම නිවෙස ඉදි කරමින් සිටින බවත් මේ සඳහා ඉහළ දේශපාලනඥයකුගේ ආශිර්වාදය ලැබෙමින් ඇති බවත් ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

නිවස ඉදි කරමින් ඇත්තේ අදාළ නිලධාරියාට කොළඹ නගරයේ තමන්ටම නිවසක් හිමිව තිබියදී යයිද නව නිවසට අනුමැතිය පවා ලබාගෙන ඇත්තේ භාණ්ඩාගාරය ද නොමග යවමින් බවත් සදහන්ය.

නිවසට සවිකරන උපාංග අධික මිල ගන්න ඒවා බවත් මෙම මිලදී ගැනීම් කිරීම සිදුකරන්නේ ආයතන නීති සංග්‍රහය පවා උල්ලංඝනය කරමින් බවත් වාර්තා වෙයි.

මෙම නිලධාරියා ප්‍රමාණය ඉක්මවා විදේශ සංචාරයන්හි යෙදීම පිළිබඳව චෝදනාවක්ද එල්ලවී තිබේ.