හදිසි මැතිවරණයකට සැරසෙන්න.. රනිල් එජාප සංවිධායකයන් කැදවා දන්වයි

ඉදිරියේදී පැවැත්විය හැකි ඔ්නෑම මැතිවරණයකට සූදානමින් සිටින්නැයි අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ආසන සංවිධායකයන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

ඒ අනුව සියළු ආසන බල මණ්ඩල ඉක්මනින්ම පිහිටුවා අවසන් කරන්නැයිද එජාප නායකයා සංවිධායකයනට දන්වා ඇත.

දැනට බල මණ්ඩල පිහිටුවා නැති ආසනවලද මාසයක් ඇතුලත පිහිටුවන ලෙසද වික‍්‍රමසිංහ මහතා දන්වා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවති එජාප ආසව සංවිධායක හමුවේදී ඔහු මෙම උපදෙස් දී ඇත.