බැදුම්කර වාර්තාවෙන් මට චෝදනා කර නෑ.. මට බැදුම්කර චෝදනා එපා - අගමැති

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සිදුව ඇතැයි කියන බැදුම්කර වංචාය ගැන සොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව මගින් තමනට කිසිම චෝදනාවක් එල්ල කර නැති බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

තමනට බැදුම්කර චෝදනා එල්ල කරන අය ඒ සම්බන්ධ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව කියවිය යුතු යයිද අගමැතිවරයා සදහන් කරයි.

ඔහු මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාරක සභා විවාදය අමතමිනි.