පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අපට නෑ.. අයවැය සම්මත කිරීම ගැටළුවක් - මරික්කාර්

ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් නොමැති නිසා අය වැය සම්මත කර ගැනීම අභියෝගයක්ව වී ඇතැයි එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා පවසයි.

ජනාධිපති වැය ශිර්ෂය පරාජය කිරීම සදහා එජාපය තීරණය කර නැතැයිද මන්ත‍්‍රීවරයා සදහන් කරයි.

එක් වැය ශිර්ෂය පමණක් පරාජය කර අයවැය සම්මත කර ගැනීම දුෂ්කර ක්‍රියාවක් යයිද ඔහු සදහන් කලේය.