මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ජනපතිවරණ සහාය අවුලක !

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ සහය හිමිවන්නේ ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකයා අනුව බව එම පක්ෂයේ මහලේකම් නිසාම් කාරියප්පර් මහතා කියයි.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ මේ වන විට තම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා පිළිබඳව ස්ථිර තීරණයකට පැමිණ නැතත්  තෝරාගන්නා අපේක්ෂකයා අනුව තමපක්ෂයේ තීරණයද වෙනස්විය හැකි බව ඔහු කියා සිටී.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ උත්තරීතර මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත්, කෙසේවෙතත් තවමත් අවසන් තීන්දුවකට පැමිණ නොමැති බවද කාර්යයක් මහතා පවසයි.

බොහෝවිට පළාත් සභා මැතිවරණයකට පෙර ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙනු ඇතිබවට තමා විශ්වාස කරන බව ද ඔහු කියා සිටී.