මන්නාරම සමූහ මිනීවළ සම්බන්ධයෙන් නැවත පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි - දෙමළ සන්ධානය

මන්නාරම සමූහ මිනීවළ සම්බන්ධයෙන් නැවත පරීක්‍ෂණයක් අවශ්‍ය බව දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර එස්. සිවමෝහන් පවසනවා.

ඊයේ (08) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් මන්තී‍්‍රවරයා කියාසිටියේ මන්නාරම මිනීවළ සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රසිද්ධ කර ඇති වාර්තාව පිළිබද තමන්ට විශ්වාසයක් නොමැති බවයි.

තමන් එය දකින්නේ බලවත් රටවල්වලට සිර වූ වාර්තාවක් ලෙස බවද පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර එස්. සිවමෝහන් එහිදී කියාසිටියා. අතුරුදන් වූ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාධාරණ විසදුමක් ලැබෙන ආකාරයක් පෙනෙන්නට නොමැති බව මන්තී‍්‍රවරයා වැඩිදුරටත් කියාසිටියා.