"යූඑන්පියෙන් පස්සට පිහි ඇනුම් කනවට වඩා මහින්ද මහත්තයගෙන් පපුවට වෙඩි කන එක සැපයි" කියමින් විජිතමුණු මහින්ද හා සාකච්චා !

ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය දෙවැනි වර කියවීම අවසානයේ පාර්ලිමේන්තු භෝජනාගාරයේදී තේ පැන් සංග‍්‍රහයක් පැවතියේය.

එහිදී විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමගින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විජිත් විජයමුණි සොයිසා රහස් කතාබහක යෙදෙනු දක්නට ලැබිනි.

ඉක්මනින් එම සාකච්ඡාව අවසන් වූ අතර කතාබහ කුමක් ගැනදැයි විජයමුණි සොයිසා මන්ත‍්‍රිවරයාගෙන් කිහිප දෙනෙකු විමසීය.

‘UNP කාරයන්ගෙන් පිටිපස්සට පිහි ඇනුම් කනවට වඩා මහින්ද මහත්තයගෙන් පපුවට වෙඩි කෑම සැපයි’ යයි මන්ත‍්‍රීවරයා පිලිතුරු දුන්නේය.