දකුණේ ප්‍රබල ඇමති හිතවතිය අද විවාහ වෙයි.. රජයේ වාහන හා සේවකයන් අවභාවිතයේ !

දකුණේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකු ගේ හිතවත් ප්‍රදේශිය මන්ත්‍රීවරියක ගේ සොහොයුරියක ගේ මංගල උත්සවය අද තිස්සමහාරාම ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙමින් තිබේ. මෙම මංගල උත්සවයේ සංවිධාන කටයුතු සදහා අදාල අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයට අයත්
අධිකාරියක වාහන කිහිපයක් හා එම අධිකාරියේ හම්බන්තොට ශාඛාවේ සේවකයන් යොදාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

මෙම අමාත්‍යවරයාට පසුගිය පලාත් පාලන මැතිවරණය සමයේදී අමාත්‍යාංශ වාහන මැතිවරණ ප්‍රචාරන කටයුතු සදහා යොදාගත් බවට ප්‍රසිද්ධ චෝදනා එල්ල විය.

– ප්‍රසාද්