ලිංගික බලපෑම් කරමින් නවක වදය දුන් ජෙයෂ්ඨ සිසුන් සියලු දෙනාගේම පන්ති තහනම්, වීඩියෝ කරලා

යාපනය විශ්ව විද්යාලයේ නවක සිසුවියන්ට ලිංගික බලපෑම් කරමින්  නවක වදය දුන් ජෙයෂ්ඨ සිසුන් සියලු දෙනාගේම පන්ති තහනම් කොට තිබේ.

නවක සිසුවියන්ට අශීලාචාර අන්දමට නවක වදය දුන් බව කියන තුන්වන වසර හා දෙවන වසර සියලුම සිසුන්ගේ පන්ති තහනම් කොට ඇත්තේ මේ සිද්ධිය පිළිබදව පරීක්ෂණ පවත්වා අවසන් වන තුරු යැයි යාපනය විශ්ව විද්යාලයේ රෙජිස්ට්රාර්වරයා පැවසීය.

උපකුලපතිවරයා විසින් ගන්නා ලද තීරණයට අනුව එම ජෙයෂ්ඨ සිසුන්ට යාපනය විශ්ව විද්යාල භූමිය තහනම්  කළාපයක් බවටද දැණුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව ලබන  22 දා සිට ආරම්භ වන කිසිදු දේශනයකට සහභාගී වීමට හෝ විශ්ව විද්යාල නේවාසිකාගාරවල ඇති දේ රැගෙන යාමට හෝ කිසිදු අවශ්යතාවයක් මත ජෙයෂ්ඨ සිසුන්ට විශ්ව විද්යාල භුමියට ඇතුලු වීම තහනම් වෙයි.

නවක සිසුවියන්ට බලහත්කාරායෙන් නවක වදය දෙමින් ඔවුන්ව විවිධ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට යෙදවූ බවට නවක සිසුවියන්ගෙන් පැමිණිලි ලැබී ඇති අතර එම සිද්ධීන් ජංගම දුරකතනයක ආධාරයෙන් වීඩියෝ කළ පලමු වසර සිසුන් පිරිසකට ජෙයෂ්ඨ සිසුන් විසින් පහර දීමක්ද සිදුකොට තිබේ.

යාපනය විශ්ව විද්යාලය තුළ සිදු වූ සිදු වූ එම සිද්ධීන් දෙකම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් උපකුලපතිවරයාගේ නියමයෙන් ආරම්භ වී ඇති අතර සිද්ධීන් වලට මුහුණ දුන්  නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමද ආරම්භ කොට තිබේ.

වවුනියාව - රසාදි චතුරංගි ගමගේ
gossip lanka