ජනාධිපති අවුරුදු සුබ පැතුම් SMS එවන්න කලින් අගමැති අවුරුදු නැකැත් SMS එවයි !

උදාවන සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකැත් චාරිත‍්‍ර අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් සියළු ජංගම දුරකතන ජාලවලට කෙටි පණිවුඩ මගින් යොමු කර තිබේ.

සුපුරුදු ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම කෙටි පණිවුඩ ඔස්සේ එවීමට පෙර අගමැතිවරයා විසින් නැකැත් වේලාවන් එවා තිබීම විශේෂත්වයකි.

අගමැතිවරයා විසින් එවා තිබූ නැකැත් සදහන් පණිවුඩය මෙසේය.