විදුලි කප්පාදුව අවසන්.. හදිසි විදුලිය මිලට ගනී.. ඉදිරි අධික වැසි සමයේත් විදුලිය මිලට ගන්න ගිවිසුම් ගතවෙයි

ඇතිව තිබෙන අති අධික විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා අමතර මෙගා වොට් 100ක ප්‍රමාණයක් හදිසි මිලදී ලෙස ගැනීමට පුද්ගලික සමාගම් තුනක් තෝරාගෙන ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අභ්‍යන්තර ආරංචි සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව තෝරාගෙන ඇති සමාගම් සමග ඉතා ඉක්මනින්ම අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

ගිවිසුම් අනුකූලව මෙම ආයතන වලින් විදුලිය මාස හයක් තිස්සේ විදුලිය මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 28-30 අතර මුදලක් මණ්ඩලය විසින් ගෙවීමටද නියමිතය.

එම විදුලි මිලදී ගැනීමත් සමගින් රට පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබාදිය හැකි වනු ඇති බවද විදුලිබල මණ්ඩලය විශ්වාසය පලකරයි.

පුද්ගලික විදුලි මිලදී ගැනීම් යනු විශාල කොමිස් මුදල් හුවමාරු වන අවස්ථාවක් යයි මෑත කාලීනව දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ල වෙයි.

යෝජිත ගිවිසුම් අනුව ඉදිරි මැයි මම මුල සිට ඇරඹෙන් නිරිත දිග මෝසම් සමයේදී අධික වැසි මධ්‍ය කදුකරයට ලැබෙද්දීද ඩීසල් බලාගාරවල විදුලිය මිලදී ගැනීමට සිදුවෙයි.
gossip lanka