දලදා මාලිගාවට ශ‍්‍රී මහා බෝධියට පොලිස්-හමුදා ආරක්‍ෂාව තර කෙරේ !

හෙට සිට සිට ඇරඹෙන වෙසක් සැමරුම් හේතුවෙන් ශ‍්‍රී දළදා මාලිගාවට හා ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට විශේෂ පොලිස් හමුදා ආරක්ෂාවක් යෙදවීමට රජය කටයුතු කර තිබේ.

මේ වන විට රට තුළ ඇති තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

මීට අමතරව රටපුරා සෙසු වෙහෙර විහාරස්ථාන සහ පන්සල් වලට ද විශේෂ ආරක්ෂාවක් සලසා තිබේ.