කාත්තන්කුඩි පල්ලියක් අසලින් ආයුධ රැසක් හමුවේ !

යුද හමුදාව විසින් කරන ලද සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මඩකලපුව කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ ඉස්ලාම් පල්ලියක් ඉදිරියේ කලපුවේ තිබියදී ටී 56 ගිනි අවියක් ඇතුළු ආයුධ රැසක් සොයා ගෙන තිබේ.

හමුදාවට ලැබුණු ඔත්තුවක් අනුව 11 වැනි සිංහ රෙජිමේන්තු නිලධාරීන් පිරිසක් පැමිණ කලපුවේ සඟවා තිබුණු මෙම ආයුධ සොයා ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති භාණ්ඩ අතර ටී 56 ගිනි අවියක්, එම උණ්ඩ බලන හතරක්, ටී 56 උණ්ඩ 136 ක් ද වේ.

මෙම උපකරණ සියල්ල කාත්තන්කුඩි පොලිසියට භාරදී ඇත.