ඉන්දන මිල අඩු කෙරේ - නව මිල ගණන් මෙන්න

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රජය විසින් ඉන්ධන මිල පහත දමා තිබේ.

සෑම මසකම දහවෙනිදා ක්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රයට අනුව මෙම මිල පහළ දැමීම කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.

නව මිල ගණන් මෙසේය.
gossip lanka